kesan

EcoZero

Pemilik:Dustin Lott
Hubungi:Telefon: +49 (731) 577-85-11, Faks: +49 (731) 577-85-12
ID:DE247657355
Karl-Liebknecht-Strasse 18 14481 Potsdam
e-mel:info@ez-afghanistan.de

Penafian Liabiliti

Kandungan laman web ini telah disusun dengan penuh berhati-hati. Namun begitu, kami tidak dapat menjamin bahawa kandungan adalah lengkap, betul dan terkini. Menurut § 7 par. 1 TMG (Akta Teleperkhidmatan Jerman), kami sebagai penyedia perkhidmatan bertanggungjawab ke atas kandungan kami sendiri di halaman ini di bawah undang-undang am. Walau bagaimanapun, menurut §§ 8 hingga 10 TMG, kami sebagai penyedia perkhidmatan tidak diwajibkan untuk memantau maklumat pihak ketiga yang dihantar atau disimpan atau untuk menyiasat keadaan yang menunjukkan aktiviti menyalahi undang-undang. Kewajipan untuk mengalih keluar atau menyekat penggunaan maklumat mengikut undang-undang am tetap tidak terjejas oleh ini. Walau bagaimanapun, liabiliti dalam hal ini hanya mungkin dari masa pengetahuan tentang pelanggaran undang-undang yang konkrit. Jika kami menyedari tentang pelanggaran yang sepadan, kami akan mengalih keluar kandungan tersebut serta-merta.