Terma dan syarat

1. Selamat datang ke LAMAN (site.com)! Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini (УTermsФ). Kami boleh mengubah suai Terma ini pada bila-bila masa tanpa notis awal, jadi sila semak dengan kerap. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Syarat ini, sila jangan akses atau gunakan SITE.

2. Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, anda mengakui bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan anda mempunyai kuasa undang-undang untuk mewujudkan kewajipan undang-undang yang mengikat. Anda juga bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini tentang diri anda seperti yang digesa oleh proses pendaftaran di laman web kami.

3. Semua kandungan yang disediakan di LAMAN disediakan Уas isФ tanpa sebarang jenis waranti sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu; ia juga tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat yang diterbitkan di laman web ini.. Semua maklumat yang diberikan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis pada bila-bila masa.

4. Pengguna bersetuju untuk tidak menggunakan LAMAN untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad spamming, menggodam sistem komputer lain, menghantar bahan yang melanggar undang-undang hak cipta atau undang-undang lain yang terpakai dalam bidang kuasa anda serta menyiarkan bahan/kandungan lucah atau menyinggung perasaan yang dilarang sama sekali di laman web kami; pelanggaran boleh menyebabkan perkhidmatan ditamatkan serta-merta tanpa bayaran balik perlu dibayar jika berkenaan...

5. Kami mahupun ahli gabungan kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang ditanggung akibat menggunakan perkhidmatan kami; ini termasuk kerosakan langsung akibat penggunaan maklumat yang salah yang diperoleh melalui penggunaan perkhidmatan SITE; pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengesahkan semua data sebelum bergantung padanya dalam membuat keputusan dengan kemungkinan akibat kewangan...

6. Mengakses bahan melalui laman web kami mungkin melibatkan perisian dan kandungan pihak ketiga tertakluk kepada sekatan di bawah undang-undang hak cipta; kami dengan jelas menafikan semua waranti yang berkaitan dengannya tidak kira sama ada dinyatakan secara lisan/elektronik. Di samping itu, kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti berkenaan dengannya serta akan dianggap tidak berbahaya daripada liabiliti yang berkaitan dengannya sekiranya terdapat tuntutan pelanggaran yang difailkan terhadap kami oleh pihak lain berdasarkan bahan-bahan tersebut yang dipaparkan/disebarkan melalui laman web kami.. Kami menyimpan hak untuk mengalih keluar bahan tersebut daripada pandangan umum sekiranya kita menyedari bahawa bahan berhak cipta telah disiarkan tanpa kebenaran daripada pemilik sahnya.

7 .Dengan menerima Terma & Syarat ini, anda memberi kami kebenaran untuk kami menyimpan kuki (fail teks kecil yang disimpan secara setempat) pada peranti anda yang membolehkan kami mengumpul data statistik yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi untuk membantu meningkatkan pengalaman pengguna apabila melawat SITE; pengguna sentiasa boleh memilih keluar dengan memadamkan fail kuki sedia ada yang disimpan secara setempat pada peranti mereka melalui tetapan penyemak imbas.

8 .Kami menyimpan semua hak yang berkaitan dengan pemilikan & penyelenggaraan/pengendaliannya yang termasuk menyekat hak alamat IP pengguna tertentu jika didapati melakukan aktiviti yang dianggap melanggar di sini tanpa amaran/notis awal tindakan penyekatan diambil terhadap alamat IP pemegang akaun tersebut.

9 .Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan mengenai terma & syarat ini, sila hubungi kami halaman hubungan yang dikenal pasti dalam alamat web yang disenaraikan di atas.